תפיסת לחץ בהורות ושביעות רצון מהחיים של הורים לילדים עם ADHD המטופלים באמצעות רכיבה טיפולית - העמותה לרכיבה טיפולית בישראל
תפיסת לחץ בהורות ושביעות רצון מהחיים של הורים לילדים עם ADHD המטופלים באמצעות רכיבה טיפולית

ד"ר שירלי בן שלמה

עו"ס שירה אמיתיי-רייניץ

הפרעת קשב וריכוז (ADHD) והיפר אקטיביות הינה הפרעה כרונית המשפיעה על כ 5% מהילדים בגיל בית הספר (American Psychiatric Association, 2013; Polanczyk, Willcutt, Salum, Kieling, & Rohde, 2014,) מחקרים מדגישים את הלחץ הרב אשר חווים הורים לילדים עם ADHD   ואת תחושות הערך העצמי הנמוך, השחיקה, חוסר הסיפוק והדיכאון(  Anastopoulos, Barkley & Sheldon, 1996;Johnston& Mash, 2001) כמו גם את ההשפעה המסיבית של אפיוני הילד עם  ADHD על כל מערכות היחסים במשפחה (Muñoz-Silva, Lago-Urbano, Sanchez-Garcia, 2017  ;2009, Deault).רכיבה טיפולית היא אחת משיטות ההתערבות המקובלות לסיוע לילדים עם ADHD. היא מהווה מסגרת המאפשרת לילד לזהות ולהבין רגשות אישיים, לפתח אמפתיה, תחושת אחריות, יכולת פתרון בעיות ובניית מערכת יחסים המבוססת על אמון וביטחון עם סביבתו (Schultz, Remick-Barlow & Robbins, 2006). ככזאת עשויה ההתערבות לתרום לא רק לילד, אלא גם לסביבתו.

המחקר הנוכחי נערך בקרב 100 הורים לילדים עם  ADHD אשר ילדיהם מטופלים באמצעות רכיבה טיפולית. מטרת המחקר הייתה לבחון, באמצעות שאלונים אשר מילאו ההורים את תרומתם של משתנים סוציו דמוגרפיים, מאפייני אישיות (ערך עצמי, אופטימיות) ותמיכה חברתית לשביעות הרצון מהחיים, ותפיסת לחץ בהורות, בקרב הורים אלו. בנוסף בחן המחקר האם חל שינוי במדדים השונים לפני הטיפול באמצעות רכיבה טיפולית ואחרי הטיפול באמצעות רכיבה טיפולית. במסגרת המחקר נערכו גם ניתוחים של שאלה פתוחה אודות שינויים שחלו אצל הילד בעקבות הרכיבה הטיפולית, בקרב אותם הורים. לבסוף, כדי לתקף את הממצאים הכמותיים נערכו עשרה ראיונות עם הורים שילדיהם המאובחנים עם הפרעת קשב וריכוז והיפר אקטיביות השתתפו ברכיבה טיפולית על סוסים.

ממצאי המחקר מעלים כי חל שינוי בתפיסת הלחץ ההורי, בהיבט של האינטראקציה השלילית עם הילד לפני ההתערבות ואחריה. בנוסף מעלים הממצאים כי, בהתאם להשערות המחקר, מערך מורכב של משתנים מנבאים את תפיסת הלחץ בהורות ושביעות הרצון בחיים ביניהם ניתן לציין: מצב כלכלי ומצב בריאותי טובים, ערך עצמי ואופטימיות ותמיכה חברתית. הממצאים הכמותיים במחקר זה מגובים בממצאים איכותניים שמחזקים אותם.

חשיבות המחקר ברמה התיאורטית הינה בכך שהוא בוחן את הקשרים בין משתנים שטרם נחקרו, בקרב הורים לילדים עם ADHD. ברמה הפרקטית המחקר עשוי ללמד על האופן בו הורים לילדים עם ADHD תופסים את החשיבות של השימוש ברכיבה טיפולית, ככלי יעיל להתערבות עם ילדיהם. מיפוי המשתנים התורמים לשביעות רצון מהחיים ותפיסת לחץ בהורות עשוי לסייע בתכנון התערבויות מתאימות להורים מעצם היותם הגורם המרכזי "המחזיק" ילדים אלה.

 

 

 

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram