שקיפות - העמותה לרכיבה טיפולית בישראל

שקיפות

כארגון ללא מטרות רווח הממומן על ידי תרומות, השקיפות האירגונית שלנו גלויה ומתעדכנת כל הזמן

להלן רשימת מסמכי העמותה לצפיה או להורדה

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מב הכנסה

אישור לצורך ניכוי מס

אישור ניהול תקין 2024

דוח כספי חתום 2022

תקנון העמותה ושינוי מטרות

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram