תחושת הרחמים בקרב מטפלים באמצעות בעלי חיים - העמותה לרכיבה טיפולית בישראל
תחושת הרחמים בקרב מטפלים באמצעות בעלי חיים

פרופ’ ליאורה פינדלר
ועו”ס מיכל וינוקור

אל מלא רחמים

“כי אלמלא היה האל מלא רחמים, היו הרחמים בעולם ולא בו”
יהודה עמיחי

תחושת הרחמים קשורה לחוויה שלילית, אותה חווה מי שהיה עֵד לסבל, והיא מובילה בדרך כלל לדאגה לאחר.  על פי בן זאב (1990), האמונה בנחיתותו של האדם הסובל יכולה להוביל אנשים לריכוז בעצמם ולתגובות פסיביות כלפי סבלם של אחרים. לחילופין, תחושת הרחמים עלולה לעורר פחד מפני שותפות לסבל וליצירת מרחק רגשי מהסובל (Hirschberger, Florian & Mikulincer, 2005). רגש הרחמים מתעורר לעיתים קרובות לנוכח המפגש עם אנשים עם מוגבלות (Livneh, 1988). מטבע הדברים, גם אנשי מקצוע טיפולי, אשר נפגשים תדיר עם אנשים עם מוגבלות – ובכללם מטפלים באמצעות בעלי חיים – עשויים לחוש רגשות אלה.

המחקר הנוכחי בחן את ממדי הרחמים, והתחקה אחר הגורמים התורמים להתעוררותם בקרב 70 מטפלים באמצעות בעלי חיים, בהשוואה ל- 80 אנשי מקצוע שאינו טיפולי. לשם כך נבחנו משאבים פנימיים כמו אוריינטציית ההתקשרות, הרווחה הנפשית, רמת המודעות העצמית (רפלקציה ורומינציה), המשאב החיצוני של תמיכה חברתית, רגשות הבושה והאשמה, וייחוס משמעות לנשוא הרחמים.

תוצאות המחקר העלו חמישה ממדים על גבי שני צירים, המרחיבים את האופן שבו תוארה תחושת הרחמים עד כה.

הציר הפרו-סוציאלי כולל את החיבה והרצון לעזור, ואילו הציר האנטי-סוציאלי כולל את הפגיעות, המרחק החברתי, אי–הנחת, המבוכה וההכחשה. בעוד שחיבה ורצון לעזור משקפים קוטב של נכונות אקטיבית לסייע ולהתקרב, הרי שמרחק חברתי והכחשה מייצגים רצון אקטיבי להתרחק ולהימנע מקשר עם נשוא הרחמים. בתווך קיימים הרבדים של פגיעות, אי-נחת ומבוכה, אשר מאפיינים אדם עם דפוס פסיבי יותר, המרוכז ברגשות מציפים לנוכח סבל ומצוקה.

מממצאי המחקר עולה, שבהשוואה לאנשי מקצוע שאינו טיפולי, מטפלים באמצעות בעלי-חיים מדווחים על רמות נמוכות יותר של מרחק חברתי, אי–נחת ומבוכה, והכחשה. בנוסף, מטפלים באמצעות בעלי-חיים מדווחים על רמות גבוהות יותר של רפלקטיביות.  מבין המדדים המנבאים, נמצא שמשמעות בחיים, המיוחסת לאדם עם המוגבלות, תורמת באופן ייחודי לחמשת מדדי הרחמים המנובאים. במידה פחותה יותר תורמות החרדה בהתקשרות, הרווחה הנפשית, ההימנעות בהתקשרות, הבושה והתמיכה החברתית.

מטופלים יקרים,

אנו שמחים לעדכן כי פעילות העמותה התחדשה ב 3.5.20
החזרה לפעילות הינה הדרגתית בהתאם להנחיות משרד הבריאות
תוך הקפדה על שמירת מרחק, חיטוי והתמגנות.
מתוך דאגה לבריאות כלל המטופלים, הנכם מתבקשים להימנע מלהגיע
לטיפול בעמותה אם מתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
אם הינך סובל מחום מעל 38 מעלות או היה לך חום במהלך ה- 48 שעות האחרונות
שיעול או קשיי נשימה
ובמידה והיית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים

לידיעתכם, בכל כניסה לטיפול יימדד חום.
יש להגיע לטיפול עם מסיכה (מלבד ילדים עד גיל 6)
הורים מלווים יישארו לחכות ברכב ורק במקרים הכרחיים יוכלו לשבת במתחם ייעודי חיצוני שהוכן
בשטח העמותה
לכל מידע נוסף או תיאום טיפול אנא התקשרו 09-7965880

Subscribe!
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram