השילוב של כלבנות טיפולית וליצנות רפואית - העמותה לרכיבה טיפולית בישראל
השילוב של כלבנות טיפולית וליצנות רפואית

תכנית ההתערבות- אילוף כלבים בתיווך של כלבן טיפולי וליצן רפואי לילדים בני 6-12 הנמצאים במעון חירום גובשה בכלביה ונתנה מענה לחזון המרכז לרכיבה טיפולית לסייע לבני אדם באמצעות בעלי חיים.

רציונאל שיתוף הפעולה בין כלבנות רפואית לליצן רפואי היה, שלשיתוף פעולה בין כלבנית טיפולית וליצנית רפואית יהיה אפקט גדול יותר וערך מוסף כגורמים מרגיעים לילדים מאשר כל אחד לחוד. המטרות היו לייצר פעילות רגשית, הפגתית שתאפשר לילדים אוורור עם היבט חוויתי.

את הפעילות הובילה הכלבנית, בעוד שתפקיד הליצנית הרפואית היה לתמוך את התהליך.

בסיכום התהליך, בהיבט הקבוצתי, ניתן לראות כי הילדים זכו לחווית הצלחה בתהליך ה"אילוף". בהיבט האישי ניתן להתייחס להתקדמות יוצאת דופן של הילדים במהלך התוכנית.

ניתן לקבוע לאור ניתוח תוצאות המחקר כי נוכחותה של הליצנית תרמה לילדים בתמיכה אישית באלה שנזקקו לה, ובגישתה הטיפולית. לפיכך, נכון וראוי להעמיק את השילוב שלה עם כלבנית רפואית במערכים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

בנוסף לכך, נכון יהיה להעמיק את ההכרות המשותפת של עבודת הליצנית הרפואית ועבודת הכלבנית הטיפולית ולהגדיר את התפקידים והממשקים בניהם בשלב המקדים.

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram