השילוב של כלבנות טיפולית וליצנות רפואית - העמותה לרכיבה טיפולית בישראל
השילוב של כלבנות טיפולית וליצנות רפואית

תכנית ההתערבות- אילוף כלבים בתיווך של כלבן טיפולי וליצן רפואי לילדים בני 6-12 הנמצאים במעון חירום גובשה בכלביה ונתנה מענה לחזון המרכז לרכיבה טיפולית לסייע לבני אדם באמצעות בעלי חיים.

רציונאל שיתוף הפעולה בין כלבנות רפואית לליצן רפואי היה, שלשיתוף פעולה בין כלבנית טיפולית וליצנית רפואית יהיה אפקט גדול יותר וערך מוסף כגורמים מרגיעים לילדים מאשר כל אחד לחוד. המטרות היו לייצר פעילות רגשית, הפגתית שתאפשר לילדים אוורור עם היבט חוויתי.

את הפעילות הובילה הכלבנית, בעוד שתפקיד הליצנית הרפואית היה לתמוך את התהליך.

בסיכום התהליך, בהיבט הקבוצתי, ניתן לראות כי הילדים זכו לחווית הצלחה בתהליך ה”אילוף”. בהיבט האישי ניתן להתייחס להתקדמות יוצאת דופן של הילדים במהלך התוכנית.

ניתן לקבוע לאור ניתוח תוצאות המחקר כי נוכחותה של הליצנית תרמה לילדים בתמיכה אישית באלה שנזקקו לה, ובגישתה הטיפולית. לפיכך, נכון וראוי להעמיק את השילוב שלה עם כלבנית רפואית במערכים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

בנוסף לכך, נכון יהיה להעמיק את ההכרות המשותפת של עבודת הליצנית הרפואית ועבודת הכלבנית הטיפולית ולהגדיר את התפקידים והממשקים בניהם בשלב המקדים.

 

מטופלים יקרים,

אנו שמחים לעדכן כי פעילות העמותה התחדשה ב 3.5.20
החזרה לפעילות הינה הדרגתית בהתאם להנחיות משרד הבריאות
תוך הקפדה על שמירת מרחק, חיטוי והתמגנות.
מתוך דאגה לבריאות כלל המטופלים, הנכם מתבקשים להימנע מלהגיע
לטיפול בעמותה אם מתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
אם הינך סובל מחום מעל 38 מעלות או היה לך חום במהלך ה- 48 שעות האחרונות
שיעול או קשיי נשימה
ובמידה והיית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים

לידיעתכם, בכל כניסה לטיפול יימדד חום.
יש להגיע לטיפול עם מסיכה (מלבד ילדים עד גיל 6)
הורים מלווים יישארו לחכות ברכב ורק במקרים הכרחיים יוכלו לשבת במתחם ייעודי חיצוני שהוכן
בשטח העמותה
לכל מידע נוסף או תיאום טיפול אנא התקשרו 09-7965880

Subscribe!
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram